Elektrownia wodna – wady i zalety

W ostatnim czasie wzrasta intensywność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, które pozwolą zaspokoić rosnące zapotrzebowanie energetyczne człowieka bez dalszego niszczenia środowiska naturalnego. Oprócz elektrowni atomowych, można tu wymienić elektrownie wiatrowe, czy też wodne, których w Polsce jest stosunkowo dużo.

Alternatywne źródła energii

turbiny noweWykorzystywanie przez Polskę węgla jako głównego surowca zaspokajającego nasze potrzeby energetyczne jest bardzo szkodliwe dla środowisk jak i ludzi. Duże poziomy emitowania szkodliwego CO2 powodują powstawanie i zwiększanie się intensywności smogu. Ponieważ używanie atomu jako surowca energetycznego budzi kontrowersje, a wiatr, ze względu na małą liczbę dni wietrznych w roku nie może być poważną alternatywną, w Polsce tworzy się głównie elektrownie wodne. Podobnie jak wiatrowe, ich działanie jest spowodowane pracą turbin, i podobnie jak tam i tutaj muszą to być turbiny nowe, które zapewnią stu procentową efektywność elektrowni. Zalet takiego sposobu pozyskiwania energii jest wiele, ale głównie podkreśla się dogodne warunki do ich powstawania w naszym kraju, dzięki licznym jeziorom i rzekom, niskie ceny uzyskiwania tego typu energii, dużą mniejszy wpływ warunków pogodowych na prace elektrowni, w porównaniu do elektrowni wiatrowych i przede wszystkim znikomy wpływ na jakość powietrza, w przeciwieństwie do elektrowni węglowych. Niestety, tego typu elektronie mają tez wady. Postawienie elektrowni znacząco wpływa na jakość życia żyjących w wodzie stworzeń takich jak ryby i wymaga stosunkowo dużej ingerencji w środowisko.

Elektrownia w czasie najbardziej intensywnej pracy emituje bardzo głośne dźwięki, które mogą być kłopotliwe dla żyjących w jej otoczeniu ludzi i odstraszać zwierzęta. Jak widać nie ma jednoznacznie pozytywnych sposobów na pozyskiwanie energii i budowa kolejnych elektrowni musi być dobrze przemyślana.