Jak działają rekupreatory dla domu

Ciepło odpadowe to ciepło wytwarzane w wyniku spalania paliwa lub w wyniku reakcji chemicznej, a następnie odprowadzane do środowiska bez praktycznego stosowania. W ten sposób zostaje utracona duża ilość energii, która mogła by zostać ponownie wykorzystana. 

Odzyskiwanie ciepła przez rekuperator

rekuperatory dla domu w poznaniuŹródła ciepła odpadowego obejmują gorące gazy spalinowe wyrzucane do atmosfery, straty przewodzące, konwekcyjne i radiacyjne z urządzeń oraz w wyniku różnych procesów przemysłowych. Odzyskiwanie ciepła odpadowego polega na wychwytywaniu i ponownym jego wykorzystaniu w procesach ogrzewania. Typowe zastosowania to wstępne podgrzewanie powietrza do spalania, wstępne podgrzewanie paliwa gazowego, wstępne podgrzewanie wody zasilającej kocioł, wstępne podgrzewanie surowca. Podstawową ideą odzyskiwania ciepła odpadowego jest próba odzyskania maksymalnej ilości ciepła i ponowne wykorzystanie go w jak największym stopniu, zamiast uwalniania go do środowiska. Podczas procesów spalania około połowa zużywanej energii jest ostatecznie bezpowrotnie tracona. Odzyskiwanie ciepła odpadowego jest cennym alternatywnym podejściem do poprawy ogólnej poprawy efektywności energetycznej pieców. Efektywność energetyczna, którą można uzyskać poprzez odzysk ciepła, zwykle mieści się w zakresie od 10% do 50%. Istotnym faktem nie jest ilość ciepła, ale raczej jego wartość. Mechanizm do odzyskiwania nieużywanego ciepła zależy od temperatury używanych do ogrzewania paliw. Technologie odzysku ciepła odpadowego często zmniejszają koszty operacyjne urządzeń poprzez zwiększenie ich wydajności energetycznej.

Schwytane przez rekuperatory dla domu w poznaniu i ponownie wykorzystywane ciepło odpadowe staje się bez emisyjnym substytutem paliw (węgiel, gaz ziemny) lub energii elektrycznej. Urządzenia te opierają się się na zasadzie przenoszenia ciepła przez promieniowanie, konwekcję lub kombinacje, a zbudowane są z materiałów metalowych lub ceramicznych.