Jaki płyn dobrać do centralnego ogrzewania?

W każdym obiekcie, gdzie przebywać mają ludzie należy zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające ich komfort oraz bezpieczeństwo. Dotyczy to w szczególności dostępu do mediów, które są niezbędne w trakcie wykonywania codziennych czynności. Można tutaj wspomnieć chociażby energię elektryczną czy cieplną. Odpowiednia temperatura jest niezwykle ważna. Pozwala ona bowiem skupić się na wykonywanym zadaniu.

Właściwości płynów stosowanych w układach grzewczych

Płyny do instalacji C.O. i pomp ciepłaJej zbyt niska lub zbyt wysoka wartość może prowadzić do dekoncentracji a co za tym idzie pomyłek. Właśnie dlatego w każdym obiekcie znajdują się układy grzewcze pozwalające zapewnić optymalny poziom. Najczęściej spotykane są układy centralnego ogrzewania oraz pomp ciepła. Rozwiązania te pozwalają ogrzać poszczególne powierzchnie. Warto jednak wspomnieć, że muszą być one odpowiednio dobrane oraz eksploatowane żeby zapewnić wymaganą sprawność i niezawodność. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest dobranie właściwej cieczy roboczej krążącej w układzie. Płyny do instalacji C.O. i pomp ciepła powinny bowiem charakteryzować się odpowiednimi właściwościami. Można tutaj przytoczyć chociażby temperaturę krzepnięcia, która powinna wynosić kilkanaście stopni poniżej zera. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest lepkość i gęstość. Ma to znaczenie dla pompy, która tłoczy ciesz w układzie. Lepkość i gęstość powinny być zbliżone do wody. Ważnym aspektem są również właściwości korozyjne.

Ciecze stosowane w omawianych układach nie powinny wykazywać takich właściwości. Kolejnym istotnym punktem są właściwości smarne, które są niezwykle ważne. Płyn używany w układzie powinien być również bezpieczny w trakcie eksploatacji co oznacza, że nie powinien być on ani palny ani wybuchowy. Jak widać obecnie w każdym budynku, gdzie mają przebywać ludzie są stosowane dopasowane rozwiązania zapewniające komfort oraz bezpieczeństwo.