Na co wpływają drgania budynków?

 

Miejsca, które są szczególnie narażone na intensywne drgania, powinny być regularnie badane i odpowiednio zabezpieczone. Należy dążyć do zminimalizowania drgań. Jeśli podczas budowy okaże się, że drgania są zbyt wysokie, taka budowa zostaje wstrzymana, aż do momentu poradzenia sobie z zaistniałym problemem.

Po co wykonywać pomiary drgań?

pomiary drgań budynkówKażdy budynek musi być poddawany badaniom drgań, ponieważ zbyt wysoki poziom drgań skutkuje negatywnie na zdrowie ludzkie oraz na same budynki. Pomiary drgań budynków są bardzo ważne, ponieważ można uzyskać informacje czy drgania mają negatywny skutek na strukturę budynku oraz na ludzi. Wysokie drgania występują w pobliżu linii metra, stacji pociągowych lub tam, gdzie jest duże natężenie ruchu drogowego.  Efekt taki występuje również, kiedy budynek sąsiaduje z miejscami, gdzie pracują maszyny, które wywołują silne drgania czy wstrząsy przenoszone na okoliczne budynki. Badania te mają na celu sprawdzenia, czy np. osiedle może powstać w danym miejscu, czy z powodu wysokich drgań będzie to niemożliwe. Jeśli wysoki poziom drgań występuje w powstałym już budynku, należy przeprowadzić zabiegi, które będą tłumiły te drgania i zapobiegały przenoszenia ich na budynki. Budynki muszą mieć odpowiednią ochronę przed nadmiernymi drganiami. Rodzaj zabezpieczeń zależny jest od stopnia narażenie budynku. Jeśli chodzi o rodzaj drgań, to wyróżnić również można drgania sejsmiczne. Drgania badane są przez specjalistów, za pomocą specjalistycznej aparatury, która jest niezwykle czuła.

Ludzie, którzy są narażeni na silne drgania, mogą popadać na różnego rodzaju choroby, które są skutkiem oddziaływania nadmiernego drgania. Aby zapewnić mieszkańcom dostateczne bezpieczeństwo należy dokonywać odpowiednich pomiarów i kontrolować ich wysokość oraz jak wpływają one na otoczenie.