Obowiązki inspektora powłok malarskich

Praca inspektora powłok malarskich opiera się na sprawdzaniu całego procesu przygotowania powierzchni malarskich, takich jak np. ich dokładne czyszczenie, czy piaskowanie. Swoją pracę musi wykonywać rzetelnie, ponieważ straty z tytułu jego niedopatrzenia mogą być ogromne.

Czym dokładnie zajmuje się inspektor powłok malarskich 

rzetelny inspektor powłok malarskichObowiązki inspektora sprowadzają się przede wszystkim do przeglądu i nadzoru malowanych przedmiotów. Każdy rzetelny inspektor powłok malarskich ma za zadanie dopilnować, aby malowane przedmioty były pokryte farbą zgodnie z obowiązującymi normami. Nie można malować np. profili stalowych niedbale, ponieważ z czasem ich użytkowania, może pokazać się na nich rdza, która dokonuje niemałych zniszczeń na takim przedmiocie. Szczególnie, jeśli dany profil jest zainstalowany wewnątrz budowli, czy statków, lub nawet mostów i nie za bardzo go widać. Nie można zatem określić ich stopnia zniszczenia. Wyobraźmy sobie np. most na którym profile zostały pomalowane byle jak. Działanie wody (pomimo tego, że przecież wcale nie dotyka takiego mostu – czasem może go jedynie obmyć) może doprowadzić do szybszego pokazania się korozji nawet wtedy, gdy stalowe przęsła, czy profile zostały bardzo dokładnie pomalowane. A co dopiero, jeśli robi się to na opak. Inspektor powłok malarskich weryfikuje również proces nakładania farb, czyli aktywnie uczestniczy w pracach malarskich. A przynajmniej tak to powinno wyglądać. Niedopuszczalne jest, aby taki inspektor pokazywał się na terenie malowania powierzchni malarskich jedynie na zakończenie prac. 

Dokładne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, gwarantuje długie użytkowanie powierzchni malarskich. Poza tym taki inspektor powinien posiadać umiejętność w kierowaniu grup pracowniczych, oraz dobrą znajomość różnych standardów i norm.