Radzenie sobie z zaburzeniami zachowania u dzieci

Dziecko zachowujące się w sposób nieakceptowany społecznie może zostać ocenione jako chuligańskie i źle wychowane, ale może być także potraktowane jako osoba z poważnymi zaburzeniami, które znajdują swe miejsce w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych.

Rodzaje zaburzeń zachowania u dzieci

zaburzenia zachowania u dzieciObjawy cechuje pewna stałość, są powtarzane. Jeśli dziecko zachowało się raz czy dwa w sposób niewłaściwy nie ma powodu do niepokoju. Jeśli jednak zaburzenia zachowania u dzieci się powtarzają warto udać z nim do psychologa. Najczęściej diagnozowane zaburzenia zachowania dziecka to zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zachowania aspołeczne i zaburzenia opozycyjno – buntownicze. Do objawów ADHD należą zaburzenia koncentracji uwagi tj. niemożność skupienia uwagi, niesłuchanie innych, roztargnienie, ciągłe zapominanie o czymś; impulsywność, niecierpliwość, nadruchliwość – dziecko przebywa w ciągłym, często bezcelowym, ruchu. Objawy zachowania aspołecznego to agresywność, wandalizm, tendencja do kłamania, wagarowanie. Jeśli dziecko ma częste zmiany nastroju, łatwo się irytuje, nie spełnia próśb dorosłych i popada w konflikty z nimi, niechętnie współpracuje z innymi czy odrzuca autorytety możemy mówić o zaburzeniach opozycyjno – buntowniczych. Oczywiście po dokładną diagnozę i pomoc dla dziecka należy udać się psychologa bądź psychiatry. Diagnoza zostanie postawiona po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z rodzicami oraz badaniu i obserwacji dziecka.

Plan leczenia jest opracowywany indywidualnie dla każdego dziecka, z uwzględnieniem wieku, stanu zdrowia dziecka, głębokości i rodzaju występujących objawów oraz podatności dziecka na określone procedury terapeutyczne. Może zawierać psychoterapię indywidualną, terapię rodziny, zajęcia dla rodziców, a nawet leczenie farmakologiczne.