Różne czynniki wpływające na prawidłowe żywienie koni

Konie to bardzo wymagające zwierzęta, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich odżywianie. Musimy pamiętać o posiadanym przez nich małym żołądku i odpowiednio stosować się do zasad, prawidłowego ich odżywiania. Odżywianie koni determinuje wiele ważnych czynników, które są związane z grupą do jakiej należą, oraz wykonywaną pracą.

Żywienie różnych grup koni

pasza dla koniŻywienie koni możemy podzielić na następujące grupy: żywienie ogierów, żywienie klaczy źrebnych, żywienie klaczy karmiących, żywienie koni używanych wierzchowo, oraz żywienie koni roboczych. Żywienie ogierów jest zależne od sezonu rozpłodowego. Poza tym sezonem, zwierzęta żywimy w zależności od masy ciała i rodzaju wykonywanej pracy. Natomiast w okresie rozpłodowym obok zwiększonego zapotrzebowania na energię o około 20%, ogiery mają również zwiększone zapotrzebowanie na białko, składniki mineralne, oraz witaminy. Wartość biologiczna, jaką wówczas będzie miała pasza dla koni, będzie miała duży wpływ na jakość nasienia. W przypadku klaczy źrebnych dawkę pokarmową układamy tak, aby nie doprowadzić do ich nadmiernego zapasienia, oraz wychudzenia. Pasze powinny być smaczne, łatwo strawne o działaniu dietetycznym. Przed porodem zaleca się ograniczenie pasz mlekopędnych, aby nie dopuścić do stanów zapalnych. Potrzeby pokarmowe klacz karmiących są największe, w pierwszych trzech miesiącach laktacji. W okresie letnim dobre pastwisko pokryje to zapotrzebowanie na białko, natomiast energię należy uzupełnić przez podanie pasz treściwych oraz zwiększonych dawek siana. Inaczej sytuacja wygląda u koni użytkowych wierzchowo i roboczych.

Zapotrzebowanie na paszę dla tej grupy zależy od masy ciała, oraz rodzaju i ilości wykonywanej pracy. Praktyczną oceną prawidłowości żywienia tych koni, jest ich kondycja. Jeżeli konie nie tracą na masie, w ciągu miesiąca więcej niż 5%, to dawkę można przyjąć za prawidłową.