Szambo czy kanalizacja

Szambo to szczelny zbiornik do przechowywania nieoczyszczonych ścieków. Ciała stałe opadają na dno zbiornika, stając się częścią warstwy szlamu. Następna warstwa zawiera ciecz, która spływa do drenażu. Na wierzchu warstwy cieczy unosi się warstwa szumowiny złożona z lżejszych płynów, takich jak olej spożywczy, produkty uboczne detergentów i inne tłuszcze.

Szambo alternatywą dla kanalizacji

zbiorniki na szamboNaturalnie występujące bakterie rozkładają ciała stałe i zmniejszają rozmiar warstwy szlamu. Systemy kanalizacyjne są bardziej powszechne, ponieważ są finansowane i utrzymywane przez samorządy lokalne. Zbiorniki na szambo stają się jednak coraz bardziej popularne jako przystępna cenowo, przyjazna dla środowiska alternatywa, która daje właścicielom domów pełną kontrolę nad pozbywaniem się ścieków. Pod wieloma względami zarówno przyłącza kanalizacyjne jak i zbiorniki na szambo dają nam podobne korzyści. Oba systemy odbierają nieczystości z domów. Jeśli chodzi o higienę, oba systemy filtrują bakterie i patogeny z wody zanim powrócą do środowiska. Zasadniczo oba systemy zapewniają również niezawodne odprowadzanie ścieków z domów i budynków przy minimalnych problemach przez większość czasu.
System kanalizacyjny łączy całe społeczności z jednym scentralizowanym polem drenażowym.
W rezultacie kanały mogą czasem zatkać się tłuszczem, włosami lub większymi cząstkami. Ponieważ systemy kanalizacyjne są opłacane i utrzymywane przez samorządy lokalne, mieszkańcy nie muszą podejmować się ich utrzymania i konserwacji, jednak muszą ponosić opłaty.

Utrzymywanie i odpompowanie nieczystości z szamb są obowiązkami prywatnych właścicieli domów. Zbiornik powinien działać bez zastrzeżeń w oczekiwanym przedziale czasowym, jeśli nie działa prawidłowo, jest to prawdopodobnie spowodowane zaniedbaniem ze strony właściciela, a musi on wezwać serwis i zapłacić za niezbędne naprawy.